Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Proiecte
Program de lucru
Luni-Vineri: 8:00 - 16:00
Telefon
0235342754
Adresa
sat Balteni, comuna Balteni Vaslui, România

Proiecte finalizate

 

Nr. Crt.

Denumire proiect

Situatie proiect

Valoare totala a proiectului lei

Valoarea totala realizata lei

Executant

Stadiu de implementare

Finantator

Linie de finatare

Termen de finalizare

1

Alimentare cu apa in localitatile Balteni si Balteni Deal, amenajare poduri si podete in localitatile Balteni, Balteni Deal si Chetresti, comuna Balteni, Judetul Vaslui

Realizat

MLPDA

OUG NR.7

/2006

2012

3425890

3212000

SC SANTIER INSTALATII SA

2

Modernizare drum comunal DC159 si drumuri de interes local in comuna Balteni, Judetul Vaslui

Realizat

MLPDA

PNDL I

2016

3148929,07

3148929,07

SC VIACONS RUTIER SRL

3

Construire scoala cu 8 Sali de clasa in Balteni, comuna Balteni, Judetul Vaslui

Realizat

MLPDA

PNDL II

2019

2434500,20

2434500,20

SC UNGUREANU TRANS SRL

4

Construire scoala primara cu 4 Sali de clasa in sat Balteni Deal, comuna Balteni, Judetul Vaslui

Realizat

MLPDA

PNDL II

2020

1195075,84

1195075,84

SC UNGUREANU TRANS SRL

5

Modernizare strazi in localitatile Balteni si Balteni Deal in comuna Balteni, Judetul Vaslui

Realizat

MLPDA

PNDL II

2019

4543568,68

4543568,68

SC VIACONS RUTIER SRL

6

Modernizare si dotare Dispensar uman in comuna Balteni, Judetul Vaslui

Realizat

MLPDA

PNDL II

2020

1167566,81

1167566,81

SC UNGUREANU TRANS SRL

7

Reabilitare si eficientizare sistem de iluminat public in comuna Balteni

Realizat

PNDR

FEADR

2019

283964,16

283964,16

SC AMIRAS SRL

8

Reabilitare si modernizare cladire Centru Cultural , comuna Balteni, Judetul Vaslui

Realizat

BUGET LOCAL

BUGET LOCAL

2016

42122,99

42122,99

SC UNGUREANU TRANS SRL

9

Achizitionarea de costume populare pentru formatia Mostenitorii, comuna Balteni, Judetul Vaslui

Realizat

PNDR

FEADR

2015

45313

45313

ASOCIATIA MESTESUGARILOR NEMTENCA

10

Achizitie echipamente si instrumente muzicale pentru Fanfara Bucuria, comuna Balteni, Judetul Vaslui

Realizat

PNDR

FEADR

2015

109131

109131

 SC FLY MUSIC SRL /SC TOTAL COMPUTERS SRL /SC COSMIROM SRL

11

WIFI4EU

Realizat

MIE

MIE

2020

61000

61000

TELEPLUS

12

O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă in unitățile școlare

Realizat

ME

POCU

2022

6398943

6398943

ADI EURONEST

In curs de derulare

 

Denumire

Sursa de finantare

Perioada de realizare

Instituția responsabilă

Monitorizare și evaluare

Asfaltare străzi principale și secundare în comuna Bălteni

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Modernizarea şi finalizarea drumului strategic ce străbate comuna Bălteni

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Amenajare zonă pietonală aferentă drumurilor judeţene, comunale şi săteşti

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Dotarea Căminului Cultural Bălteni

Bugetul local/UE

2021-2024

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire la gunoiului de grajd în comuna Bălteni, judeţul Vaslui

Bugetul UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Construirea unei săli polivalente pentru activităţi sportive (minifotbal, handbal, baschet) şi culturale

Bugetul UE/Bugetul national/Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Amenajare bază sportivă cuprinzând teren fotbal, clădire vestiare, tribune

Buget local

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Amenajare piaţă agroalimentară şi târg de animale

Bugetul UE/Bugetul national/Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Realizarea unui centru de colectare si prelucrare a laptelui

Bugetul UE/Bugetul national/Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Extindere alimentare cu apă în comuna  Bălteni  și înființare sistem de canalizare în comuna  Bălteni,  județul Vaslui

Bugetul UE

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Finalizare cadastru si intabulare pentru toate suprafeţele agricole aflate în mica proprietate

Bugetul UE/Bugetul national/Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Reabilitare și modernizare sediu Primărie în comuna Bălteni, jud. Vaslui

Bugetul UE /Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Programul ”O şansă pentru toţi”, care vizează persoanele cu 8-10 clase sau mai puţine;

Bugetul UE/Bugetul national/Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Finalizarea lucrărilor de amenajare a bisericii din comuna Bălteni

Buget local/Buget naţional

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Reabilitare termică și energetică a obiectivului educațional C2 grădinița NC 70055 din cadrul Școlii gimnaziale nr 1, clasele I-VIII, Sat Bălteni, comuna Bălteni, județul Vaslui

Buget local/Buget UE

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Reabilitare termică și energetică a Obiectivului Școala Chetrești din cadrul Școlii gimnaziale nr 1, clasele I-VIII, Sat Chetrești, comuna Bălteni, județul Vaslui

Buget local/Buget UE

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Finalizare nomenclator stradal

Buget local/Buget naţional

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Plantarea de arbori şi arbuşti în vederea refacerii fondului forestier

Administrați Fondului pentru Mediu/UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în satele Bălteni, Bălteni Deal şi Chetreşti, aparţinătoare comunei  Bălteni , Judeţul Vaslui

Bugetul UE/Bugetul national

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Amenajarea unui Centru de primire a victimilor  violenţei în familie şi a persoanelor fără adăpost

Bugetul UE/Bugetul national/Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Construcţia unei staţii de biogaz pentru producerea de curent electric folosind ca materii prime gunoiul de grajd şi resturile vegetale

Bugetul UE/Bugetul national

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Construcţia unui parc de energie verde (eolian, fotovoltaic) în vederea reducerii dependenţei de energia convenţională şi creşterea independentei energetice la nivelul comunei.

Bugetul UE/Bugetul national

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Digitalizarea administraţiei locale în vederea eficientizării funcţionării instituţiilor publice

Bugetul UE/Bugetul national/ Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Proiect pentru instruirea, pregătirea și plata suplimentară a personalului Primăriei  Bălteni  implicat în absorbția de fonduri europene pe toate celelalte programe.

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT)/Buget naţional

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Înfiintarea unui camin de bătrâni în clădirea fostei şcoli cu clasele    I-IV Bălteni

Bugetul UE/Bugetul national/ Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Achiziţionarea de teren şi extindere corp clădire pentru asigurarea serviciilor de utilitate publică, în vederea descentralizării activităţii la nivel local

Bugetul UE/Bugetul national/ Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălten

Elaborarea şi implementarea unui program specific de conştientizare a populaţiei privind gestiunea deşeurilor şi în special a impactului diverselor operaţii (colectare, transport, depozitare) asupra sănătăţii umane şi a mediului înconjurător

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Marcare trasee de drumeţie şi amemajare cu mobilier ecologic în Rezervaţia forestieră Bălteni în vederea includerii acesteia în circuitul turistic

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Elaborarea de strategii pilot pentru înfiinţarea de ferme familiale pe circa 3 ha teren, pe care să cultive: legume sau plante medicinale

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Identificarea și amenajarea de amplasamente pentru zone de agrement, în proximitatea Pădurii Bălteni sau a albiei Bârladului

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Amenajarea luciului de apă din comuna Bălteni și valorificarea potențialului piscicol

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare şi siguranţă a spaţiului public la nivelul comunei Bălteni, judetul Vaslui.

Buget local/PNRR  2021-2027

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Extinderea sistemului de irigații pe terenurile cultivate cu legume din lunca Bârladului

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Amenajare spaţiu de colectare şi selecţie a produselor agroalimentare

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Proiectul Casa  Verde-Panouri Fotovoltaice

MDRAP

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

Sistem inteligent de management pentru integrarea datelor spaţiale într-o soluţie GIS.

BUGET LOCAL/PNRR  

2021-2027

Consiliul Local  Bălteni

Consiliul Local  Bălteni

logo-1.png
Contact

 

 

Search